16/08/2022

Данъци и задължения при отдаване на апартамент на нощувки в Airbnb

Airbnb how to list apartment legally with picture of computer

Последно обновяване: 03.05.2022

Как да отдаваме апартамента си през Airbnb и Booking.com законно и всичко важно за регистрацията в Airbnb и Booking. Необходимо ли е съгласието на съседите? Какви данъци за наем на апартамент трябва да плащаме? Какви са административните ни задължения? Намерете отговорите на тези въпроси в безплатното ръководство на Flat Manager.

Създаването на правна рамка за регулиране на краткосрочните наеми през платформи като Airbnb след регистрация е предизвикателство, с което България успя да се справи. Следващата стъпка е ефективният контрол по изпълнението на правилата, който все повече държави в света делегират на самите платформи. В съседна Гърция публикуването на имот в Airbnb след регистрация изисква регистрационен номер, който се взима предварително от местните власти. Във Франция всички обяви без регистрационни номера след регистрация в Airbnb платформата подлежат не само на глоби, но и на премахване от самата платформа.

Сходни мерки ще бъдат приложени и в България в сравнително кратки срокове. Ето защо е необходимо всеки един собственик да бъде запознат с административните задачи, които трябва да изпълни преди да стартира дейността, която се определя от българското законодателство като “хотелиерска” и подлежи на регистрационен режим според Закона за туризма. Преди съществуването на този режим можехме да декларираме доходите от отдаване на нощувки в Airbnb като приход от наем и това бе приемливо за НАП; вече правилата са други.

Макар и финансовите задължения в някои случаи да са по-изгодни ако отдаваме апартамента си за кратки периоди на туристи, спрямо тези при дългосрочните наеми, те са повече на брой. Скоро ще стартира информационна кампания, водена от Асоциацията за туристически имоти и иновации съвместно с Министерство на туризма, но решихме все пак да изготвим едно ръководство с всички възможни данъчни и административни задължения за физически и юридически лица, които извършват хотелиерска дейност в апартаменти.

Информацията в наръчника е съгласувана с всички упоменати държавни органи и институции. Разпространява се напълно безплатно, така че можете да го споделите и с ваши познати, които извършват тази дейност.

Получи ръководството

Ето и няколко от най-важните точки, които важат за всички:

  • Апартаментът трябва да се регистрира в общината като място за настаняване клас “В”
  • НЕ е необходимо съгласието на съседите
  • Задължително трябва да събираме личните данни на гостите и да ги въвеждаме в Единната система за туристическа информация ЕСТИ
  • Задължително трябва да се регистрираме по ДДС: специална регистрация по чл. 97А или нормална регистрация
  • Флат Мениджър поема почти всички задължения от името на своите клиенти напълно безплатно – ДДС регистрации, събиране на данни на гостите, деклариране на туристически данък за наем на апартамент

https://flatmanager.bg/zakoni-danyci-airbnb/

envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram