Правила и условия за участие в Игра с награди

Обща информация

Настоящата промоция, наричана по-нататък Игра с награди (Giveaway), се организира и провежда от „Флат Мениджър“ АД, с ЕИК: 207610353, с адрес: гр. София, Бизнес център „Евротур”, ул. „Михаил Тенев” 12, ет. 1, офис 2, наричано по-нататък Организатор.

С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта. Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на сайта на Организатора: www.flatmanager.bg. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата www.flatmanager.bg. Евентуално предсрочно прекратяване на Играта се оповестява по същия начин.

Територия на провеждане

Играта се провежда на територията на Република България и в нея могат да участват всички лица, навършили 18 години.

Продължителност

Играта започва на 05.07.2024 г. и продължава до 15.07.2024 г. включително.

Описание на Играта

Играта се провежда в Instagram профила на Flat Manager и дава възможност на участниците да спечелят 1 бр. награда – 2 нощувки в едноспален или двуспален апартамент в комплекс The Cliff – Обзор.

Механизъм на Промоцията

Участниците в играта е необходимо да изпълнят следните действия, за да се включат в томбола за спечелването на 1 брой голяма награда и 5 броя малки награди:

  • Да харесат публикацията за Играта.
  • Да последват Instagram профила на Flat Manager.
  • Да отбележат приетел/ка в коментар на публикацията за Играта. Всяко отблязване на приятел в отделен коментар се счита за допълнително участие, в случай че са изпълнени горните 2 условия.
  • Приемат се неограничен брой участия от един човек до 15.07.2024г. вкл.
  • Участието не е обвързано с покупка или регистрация.

Описание на наградите:

  • 1 брой награда: 2 нощувки в едноспален или двуспален апартамент от портфолиото луксозни апартаменти в комплекс The Cliff – Обзор, управлявани от Flat Manager, за дати по избор в периода 16.07.2024г. – 30.09.2024г.

Теглене и обявяване на печелившите в Играта

Печелившите в Играта ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез дигитална програма, на 16.07.2024г.

Печелившите ще бъдат обявени в стори и публикация в Instagram профила на Flat Manager, както и на сайта www.flatmanager.bg на 16.07.2024г.

Печелившите трябва да се свържат с Организатора на играта на лично съобщение в Instagram профилите нa Flat Manager или Flatimo за уточняване на получаването на наградата до 31.05.2024г.

Прекратяване на промоцията

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, в случай че констатира злоупотреба или нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

Обработване на лични данни

С настоящите правила Организаторът информира участниците в Играта за необходимостта да обработва техни лични данни. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта.

Спорове и отговорност

Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram